Sno Name Designation
1 Dr. Sanjay Kumar Director
2 Dr. R.K. Sud Senior Principal Scientist
3 Er. K.K. Singh Senior Principal Scientist
4 Dr. Aparna Maitra Pati Senior Principal Scientist
5 Dr. Amita Bhattacharya Senior Principal Scientist
6 Dr. Vipin Hallan Senior Principal Scientist
7 Dr. Sanjay K. Uniyal Principal Scientist
8 Dr. R.K. Sharma Principal Scientist
9 Dr. Amit Kumar Principal Scientist
10 Dr. Sanatsujat Singh Principal Scientist
11 Dr. Rakesh Kumar Principal Scientist
12 Dr. Shashi Bhushan Principal Scientist
13 Dr. Pralay Das Principal Scientist
14 Dr. Gireesh Nadda Senior Scientist
15 Dr. Vijai Kant Agnihotri Senior Scientist
16 Dr. Ravi Shankar Senior Scientist
17 Dr. Probir Kumar Pal Senior Scientist
18 Dr. Mahesh Gupta Senior Scientist
19 Dr. Rituraj Purohit Senior Scientist
20 Dr. Sushil Kumar Maurya Senior Scientist
21 Dr. Sapan Kumar Senior Scientist
22 Er. Mohit Sharma Senior Scientist
23 Dr. Amit Chawla Senior Scientist
24 Dr. Ashok Kumar Senior Scientist
25 Dr. SG Eswara Reddy Senior Scientist
26 Dr. Dharam Singh Senior Scientist
27 Dr. Yogendra Shantaram Padwad Senior Scientist
28 Dr. Amitabha Acharya Scientist
29 Dr. Dinesh Kumar Scientist
30 Dr. Vikram Patial Scientist
31 Dr. Manoj Kumar Scientist
32 Dr. Damanpreet Singh Scientist
33 Dr. Vishal Acharya Scientist
34 Dr. Ashok Singh Scientist
35 Dr. Upendra Sharma Scientist
36 Dr. Bhavya Bhargava Scientist
37 Dr Kunal Singh Scientist
38 Dr. Ashish Rambhau Warghat Scientist
39 Dr. Rajiv Kumar Scientist

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com